Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

Otwierając ceremonię, J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, powiedział m.in. aktywność naukowa i zaangażowanie Profesora Andrzeja Rutkowskiego w rozwój nauki o żywieniu zwierząt, nie tylko w Polsce, lecz także na świecie spowodowały, że w tym zakresie Profesor stał się niekwestionowanym autorytetem.

Uchwała o nadaniu godności doktora honoris causa podjęta została 20 lutego 2019 roku przez Senat Uczelni, za zgodą Senatów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata został oceniony przez recenzentów w osobach wybitnych uczonych - prof. dr hab. dr h.c. mult. Doroty Jamroz (z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz prof. dr. hab. dr h.c. mult. Jana Jankowskiego (z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

Kolejną częścią uroczystości była laudacja wygłoszona przez promotora – prof. dr. hab. Marka Bednarczyka – uznanego autorytetu naukowego - kierownika Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt UTP. Laudacja była osobistym i jednocześnie rzeczowym wyeksponowaniem osiągnięć Doktora Honorowego.

Badania prowadzone przez prof. A. Rutkowskiego i Jego zespół ukierunkowane są na szeroko rozumianą efektywność żywienia ptaków oraz monogastrycznych ssaków. Należy podkreślić, że koordynowane przez Profesora programy wieloletnie „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” oraz „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” są od 2011 roku nieprzerwanie finansowane, na mocy uchwał Rady Ministrów. Doktor honoris causa był kierownikiem wielu projektów badawczych finansowanych zarówno ze środków polskich jak i Unii Europejskiej. Realizacja tych zadań prowadzona była we współpracy z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi i krajowymi. Tak szeroka i efektywna aktywność badawcza znajduje odzwierciedlenie w znaczącym dorobku publikacyjnym, obejmującym 112 oryginalne prace twórcze, 15 pozycji książkowych, 61 artykułów popularno-naukowych, 141 doniesień konferencyjnych oraz 14 instrukcji wdrożeniowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje współautorstwo (z prof. S. Smulikowską) kolejnej edycji „Zaleceń żywieniowych i wartości pokarmowej pasz dla drobiu”, opublikowanych w 2018 roku.

Profesor A. Rutkowski wypromował pięciu doktorów, tworząc uznaną szkołę naukową. Był recenzentem 15 rozpraw doktorskich, w 7 postępowaniach habilitacyjnych oraz 5 wniosków o nadanie tytułu naukowego. Jest cenionym dydaktykiem. Tę tezę można by standardowo uzasadniać długą listą opracowanych programów i realizowanych zajęć dydaktycznych, czy pracą w gremiach dydaktycznych. Wydaje się jednak, że najbardziej przekonywującym argumentem jest wyróżnienie przez studentów dyplomem „Wykładowcy Roku”, co również wymyka się z ram powszechności nauczyciela akademickiego. Talenty dydaktyczne potwierdzone zostały w wygłoszonym podczas tej uroczystości wykładzie pt. „Czy grozi nam głód białka?”

Prof. dr hab. dr h.c. A. Rutkowski pełni wiele funkcji organizacyjnych. Od 2003 roku jest przewodniczącym Polskiego Oddziału WPSA. Dowodem pozycji i kompetencji organizacyjnych Profesora jest powierzenie organizacji XXII Europejskiego Sympozjum Żywienia Drobiu WPSA w Gdańsku (11-13 czerwca 2019). W ten nurt wpisują się też doroczne sympozja PO WPSA, cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno pracowników nauki jak praktyków, pod stałym wymownym tytułem „Nauka praktyce, praktyka – nauce”. Jest członkiem także innych gremiów naukowych i eksperckich, takich jak: Gesellschaft für Ernährungphysiologie, Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, Polskie Towarzystwa Zootechniczne, Polskie Towarzystwo Żywieniowe oraz Komisja ds. Pasz przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od wielu lat prof. A. Rutkowski piastuje stanowisko dyrektora Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu, będącym obecnie nowoczesną jednostką badawczą i edukacyjną. Profesorowi powierzano również wiele odpowiedzialnych funkcji i stanowisk w macierzystej Uczelni. Był m.in. członkiem Senatu UPP oraz kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej.

Twórcza działalność prof. A. Rutkowskiego spotyka się uznaniem. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i ministerialnym medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz wyróżniony wieloma nagrodami J.M. Rektora UPP. Teraz do tych honorów dochodzi najwyższa godność akademicka. Łacińską formułę dyplomu doktora honoris causa odczytał Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt – prof. dr hab. Marek Adamski.

            Po uroczystym wręczeniu dyplomu przez J.M. Rektora UTP prof. T. Topolińskiego, w towarzystwie Dziekana prof. M. Adamskiego i Promotora prof. M. Bednarczyka oraz wspólnym Gaudeamus przyszedł czas na gratulacje i życzenia. Za Promotorem powtórzmy więc: Zechciej jednocześnie przyjąć od nas wszystkich życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a przede wszystkim wiele zdrowia i siły do stawienia czoła kolejnym wyzwaniom.

DSC 39252

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy