Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

Pan Profesor Jan Jankowski był inicjatorem i twórcą nowoczesnej bazy badawczej Katedry Drobiarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, zlokalizowanej w Bałdach. Kierował realizacją 8 projektów badawczych finansowanych ze środków KBN, MNiSW, NCBiR, NCN oraz MRiRW, a w kolejnych 8 był głównym wykonawcą. Ponadto corocznie Pan Profesor kieruje kilkunastoma projektami badawczymi z zakresu żywienia drobiu, zlecanymi Katedrze Drobiarstwa UWM przez krajowe i zagraniczne podmioty gospodarcze. Odbył staże w renomowanych ośrodkach zagranicznych, czego efektem jest rozległa międzynarodowa współpraca naukowa.

            Dorobek naukowy Pana Profesora Jana Jankowskiego obejmuje 236 oryginalnych prac twórczych, w tym 160 zamieszczonych w bazie Web of Science, o łącznej punktacji według list czasopism MNiSW 4253. Liczba cytowań wynosi 1207, sumaryczny IF 162,5, a Indeks Hirscha 18. Ponadto Pan Profesor jest autorem lub współautorem 17 podręczników i opracowań książkowych. Wyniki badań naukowych Pan Profesor prezentował na licznych międzynarodowych kongresach i konferencjach m.in.: w Chinach, Australii, Japonii, USA, Izraelu czy RPA. Jest również współautorem zgłoszenia patentowego i 6 wdrożeń.

            Pan Profesor Jan Jankowski legitymuje się bogatym dorobkiem organizacyjnym. Był prodziekanem i dziekanem Wydziału Zootechnicznego, prorektorem ds. nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2005 roku jest kierownikiem Katedry Drobiarstwa. Pan Profesor pełni lub pełnił funkcję członka lub przewodniczącego wielu towarzystw i instytucji naukowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje członkostwo w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych. Ponadto pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, jest wiceprzewodniczącym Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, zastępcą przewodniczącego Rady Naukowej IFiŻZ PAN w Jabłonnie, członkiem Rady Naukowej IŻ-PIB w Krakowie, a także członkiem kilku Rad Naukowych zagranicznych wydawnictw.

            Na podkreślenie zasługują osiągnięcia Pana Profesora w zakresie dydaktyki i kształcenia kadry naukowej. Jego dorobek w tym zakresie obejmuje promotorstwo 8 przewodów doktorskich, wykonał również 32 recenzje rozpraw doktorskich, był recenzentem 18 przewodów habilitacyjnych, 10 wniosków o nadanie tytułu profesora i 3 wniosków o nadanie najwyższej godności akademickiej – doktora honoris causa. Pan Profesor na zlecenie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych wykonał 21 recenzji oraz przewodniczył 27 Komisjom Habilitacyjnym.

            Tak rozległa i twórcza aktywność badawcza, organizacyjna i dydaktyczna spotkała się z uznaniem całego środowiska naukowego. Pan Profesor Jan Jankowski jest laureatem wielu nagród m.in. : Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Statuetki Rektora UWM „HOMINI HONORANDO” oraz Nagrody Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto Warmińsko Mazurski Klub Biznesu uznał Pan Profesora za “Osobowość Roku Warmii i Mazur 2010” w kategorii nauka. Odznaczony został również Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2013 roku uzyskał najwyższą godność akademicką - tytuł doktora honoris causa nadany przez Państwowy Uniwersytet Rolniczy w Grodnie, a w 2017 roku tytuł doktora honoris causa nadany przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

            Związki Pana Profesora Jana Jankowskiego z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a szczególnie z Wydziałem Przyrodniczym trwają od wielu lat i sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Wynikają one ze współpracy w zakresie doskonalenia chowu i hodowli drobiu, poprzez konsultacje, seminaria, wielokrotną wymianę poglądów i wyników doświadczeń podczas spotkań i konferencji naukowych. Pan Profesor jako wybitny specjalista od lat służy pomocą jako ekspert i doradca dla nauki i praktyki.

Życzymy Panu Profesorowi dalszych sukcesów w sferze naukowej oraz życiu prywatnym.

image003 image005 image007

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy