Aktualności
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

 

Uczestnicy sympozjum obradowali w 5 sesjach naukowych dotyczących biologicznych podstaw hodowli i produkcji drobiu, żywienia drobiu, profilaktyki w produkcji drobiarskiej, jakości produktów drobiarskich, historycznej oraz w panelu dyskusyjnym „Dokąd zmierza polskie drobiarstwo”. W konferencji uczestniczyło 227 osób reprezentujących uniwersytety, placówki naukowo-badawcze, specjalistów z kraju i zagranicy (z Włoch, Belgii, Anglii, Rosji, Chin, Afganistanu, Holandii, Ukrainy) oraz przedstawiciele praktyki (103 osoby).

Każdy z uczestników sympozjum otrzymał „Materiały Konferencyjne”, w których na 186 stronach, znalazły się polskie i angielskie wersje, każdego z prezentowanych wystąpień. Do materiałów konferencyjnych dołączono informatory pozyskane od firm będących sponsorami, oraz inne gadżety, m. in. notesy, długopisy i nośniki pamięci.

W pierwszym dniu obrad po uroczystym otwarciu sympozjum i powitaniu gości przez Prezesa Prof. dr hab. Andrzeja Rutkowskiego oraz prof. Jana Niemca z SGGW odbyło się nadanie godności „Honorowego Członka PB WPSA: prof. dr hab. Elżbiecie Smalec i prof. dr hab. Jerzemu Niedziółce.

Po uroczystych laudacjach wygłoszonych dla nowych Honorowych Członków Stowarzyszenia odbył się Panel dyskusyjny „Dokąd zmierza polskie drobiarstwo”. Bardzo owocną dyskusję pomiędzy panelistami a uczestnikami wywołała tematyka związana z perspektywami i zagrożeniami sektora, którą poprowadził prof. dr hab. Andrzej Rutkowski, prof. dr hab. Jan Niemiec i dr Piotr Stanisławski.  W panelu dyskusyjnym, który po raz pierwszy pojawił się w programie Sympozjum, wzięli udział Stefan Chrzanowski z Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu POLDRÓB, Ryszard Waśniewski z firmy SuperDrob S.A., Łukasz Dominiak oraz Władysław Piasecki z Krajowej Rady Drobiarstwa Izby Gospodarczej. Władysław Piasecki podkreślił, że produkty drobiarskie z kraju są mało rozpoznawalne w świecie, nie mamy swojej własnej marki, i nie są one utożsamiane z dobrą jakością. Polski sektor drobiarski po wejściu Polski do UE wyraźnie się rozwinął i padają pytania – czy dalej budować jeszcze więcej i jeszcze większe kurniki, czy może większą uwagę poświęcić zagadnieniu jakości produkt. Pojawiło się pytanie czy należy regulować rynek? O tym zadecyduje konsument. Jak podkreślił Ryszard Waśniewski konsolidacja produkcji jest procesem nieuniknionym, bo inaczej przegramy z konkurencją, która produkuje dużo taniej w Polsce. Według niego dużym zagrożeniem jest Ukraina, dlatego ścisła współpraca nauki z praktyką, zarówno pod względem ochrony środowiska, dobrostanu, żywienia jak również opłacalności produkcji jest konieczna. Prof. Tomczyk z PIW w Puławach podkreślił, że produkcja drobiu jest o 7% tańsza w Polsce, a na Ukrainie aż o 23% w porównaniu ze średnimi kosztami produkcji UE. Stefan Chrzanowski uważa, że najlepszym sposobem promocji naszego drobiu jest przestrzeganie systemów jakości i bezpieczeństwa żywności. Wielokrotnie podczas Sympozjum podkreślano, że polski sektor drobiarski został pozbawiony pomocy ze strony rządu. Według niektórych uczestników problemem polskich hodowli są zbyt mało liczne populacje materiału hodowlanego, który można by sprzedawać za granicę. Warto zastanowić się nad wykorzystaniem ogólnoużytkowego typu drobiu, z którego można otrzymać kury nioski albo kurczęta rzeźne. W trakcie dyskusji pojawił się również temat GMO i żywienie drobiu w aspekcie deficytu krajowych źródeł białka. Prof. Rutkowski powiedział, że trudno jest wyprodukować pisklęta indycze i brojlery bez poekstrakcyjnej śruty sojowej, ale także trudno jest przekonać rolników do uprawy soi, mimo znacznych dopłat. Łukasz Dominiak wskazał, że batalia dotycząca pasz GMO jest już przegrana i należy przystosować się do nadchodzących zmian oraz nowych warunków produkcji. Podkreślił, że powinnyśmy lokować produkty drobiarskie w szczególności na wschodzie Europy, gdyż to on jest przyszłością rynku drobiarskiego.

Następnie Pani dr hab. Monika Michalczuk ogłosiła wyniki IV edycji Ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu drobiarstwa. Zgłoszono pięć prac magisterskich z trzech uczelni. W tegorocznej edycji laureatami zostali:

I nagroda – mgr Małgorzata Puk za pracę pt. „Dynamika zmian wybranych cech jakościowych konsumpcyjnych jaj kurzych w czasie ich przechowywania”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nagrodę wręczył Pan Dyrektor Daniel Róg z firmy Bellako Sp. z o. o.

II nagroda – mgr Zuzanna Wiśniewska za pracę pt. „Meta-analysis of feed conversion in chickens”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Szwaczkowskiego w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nagrodę wręczył Pan Jędrzej Standar z firmy EW Nutrition.

III nagroda - mgr Justyna Bochnakza pracę pt. Czynniki modyfikujące aktywność lizozymu w białku jaja kurzego”. Praca również wykonana pod kierunkiem dr hab. Justyny Batkowskiej w Katedrze Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nagrodę wręczył Pan Dyrektor Andrzej Zagórski z firmy JOTAFAN.

Wszystkim zwycięzcom pogratulowano wspaniałych promotorów i znakomitych prac magisterskich, życząc ciekawych publikacji naukowych. Szczególne podziękowania złożono sponsorom za ich wkład w rozwój młodych naukowców.

W kolejnej części obrad odbył się coroczny konkurs młodych badaczy im. Jerzego Będkowskiego, w którym wzięło udział 10 przedstawicieli z czterech polskich ośrodków naukowych (Olsztyn, Warszawa, Poznań, Lublin) oraz jednego zagranicznego (Włochy, Uniwersytet w Padwie).  Doniesienia zostały wygłoszone w języku angielskim. Ranking od I do III miejsca, ustalono w wyniku głosowania zgromadzonych uczestników biorących udział w sesji. Oceniano wartość merytoryczną badań, sposób prezentacji, odpowiedzi na pytania oraz znajomość języka angielskiego. W wyniku głosowania Komisja Konkursowa ustaliła następującą kolejność nagród:

I nagroda – dla Pani Sary Dzik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za prezentację doniesienia pt. „The impact of the use of biocidal paint on the production results of broiler chickens”. Nagrodę wręczył Pan Prezes Andrzej Morawski z „Wytwórni Pasz Morawski”.

II nagroda – dla Pani Joanny Żebrowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, temat wystąpienia: „The influence of natural essentials oils on sensitivity of Klebsiella pneumoniae isolated from farm Turkeys”. Nagrodę wręczył Pan Andrzej Rosiński z firmy Hubbard Sp. o.o

III nagroda – dla Pani Katarzyny Abramowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pt. „Evaluation of metabolic profile, microbiology and histology of jejunum in chickens receiving probiotic preparation and phytobiotic”. Nagrodę wręczyli Pani Adrianna Jaroszek i Pan Rafał Borkowski z firmy Rettetmaier Polska.

Wszyscy uczestnicy konkursu młodych badaczy im. Jerzego Będkowskiego zostali nagrodzeni roczną prenumeratą czasopisma „Polskie Drobiarstwo” przez Panią Redaktor Katarzynę Będkowską-Przychodni oraz otrzymali drobne upominki od Krajowej Rady Drobiarskiej.

Najliczniejszymi sesjami tegorocznego sympozjum były sesje Żywienia drobiu (21 doniesień) oraz Jakość produktów drobiarskich (18 doniesień). Zdominowane były przez dodatki paszowe poprawiające integralność jelit i wpływające pozytywnie na wyniki produkcyjne i jakość produktu. Przedstawiono doniesienia dotyczące wykorzystania krajowych źródeł białka w diecie drobiu, porównania asortymentów mięsa drobiowego oraz preferencji konsumentów i łańcucha dostaw.

W sesji Biologiczne podstawy hodowli i produkcji drobiu (14 doniesień) przedstawiono charakterystykę nasienia gęsi, głuszczów, omówiono jakość skorupy jaj w zależności od wieku nioski, wpływ masy jaj na przebieg embriogenezy, dyskutowano nad parametrami genetycznymi wybranych cech kaczek.

W sesji Profilaktyka w produkcji drobiarskiej (16 doniesień) poruszono m.in. zagadnienia dotyczące ochrony stad drobiu oraz aktualne problemy w patologii drobiu w Polsce, wpływ dodatku różnych produktów pochodzenia roślinnego, nanocząstek manganu, miedzi, srebra na wyniki produkcyjne brojlerów, indyków, parametry histologiczne jelit, status oksydacyjny mięśni, wątroby.

Sesja historyczna dotyczyła rozwoju drobiarstwa w Polsce od lat 70. ubiegłego wieku. Poszczególni prelegenci przedstawili zagadnienia związane hodowlą i chowem drobiu mięsnego i nieśnego. Omówili warunki utrzymania, problemy zdrowotne, opiekę weterynaryjną oraz żywienie stad gęsi.

Największą frekwencją i zainteresowaniem uczestników w czasie XXX Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego cieszył się panel dyskusyjny „Dokąd zmierza polskie drobiarstwo”. Po merytorycznych dyskusjach i podsumowaniu sympozjum można stwierdzić, iż tegoroczne jubileuszowe było jednym z najważniejszych wydarzeń branży drobiarskiej i zapisało się bardzo pozytywnie w kartach historii naszej organizacji.

Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej składa najserdeczniejsze podziękowania wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, aktywność merytoryczną oraz rodzinną, miłą atmosferę wspólnie spędzonego czasu. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich przedstawicieli szeroko pojętej praktyki drobiarskiej, którzy swoim mecenatem objęli organizację sympozjum oraz młodzież uczestniczącą w dwóch ważnych konkursach, będących stałym elementem rozwoju nauki drobiarskiej. Członkom Honorowym Stowarzyszenia dziękujemy za przyjęcie zaproszenia aktywnego uczestnictwa w tegorocznym Sympozjum. Podziękowania składamy również redakcji Polskiego Drobiarstwa i Hodowcy Drobiu, że co roku relacjonują informacje dotyczące organizacji i przebiegu naszego Sympozjum na łamach swoich czasopism. Po raz pierwszy gościliśmy redakcję Top Agrar, Gospodarz.pl, Miesięcznik Przedsiębiorca Rolny, Wydawnictwo „APRA.

Jubileuszowe XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”

 

logoPR  kopia Rysunek6   4 1 5 6  8 jrs CargillR black 2c EW Nutrition 3 7 capture-20180825-171859 capture-20180827-085728

   

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy