Wspomnienia
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

1 Ewa Kapkowska

Dr hab. inż. Ewa Kapkowska, profesor UR urodziła się 28 lipca 1944 r. we wsi Sokole Pole (woj. śląskie). W latach 1958-1962 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego w Zawierciu. W 1962 roku rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie na Wydziale Rolniczym. Po II roku wybrała zootechnikę jako kierunek dalszych studiów. Pracę magisterską wykonała w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej, pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Kaczmarczyka. W roku 1967 została przyjęta na roczny staż (asystenckie studia przygotowawcze) w Zakładzie Hodowli Drobiu, na Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Od października 1968 do grudnia 1971 r. pracowała w tym Zakładzie jako pracownik naukowo-techniczny. Następnie została przeniesiona na stanowisko starszego asystenta naukowo-dydaktycznego i odtąd Zespół Hodowli Drobiu przez prawie 50 lat był miejscem pracy dr hab. Ewy Kapkowskiej, chociaż jednostka zmieniała wielokrotnie strukturę organizacyjną. W październiku 1977 uzyskała etat adiunkta. W 2004 roku objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego. Pełniła liczne funkcje na macierzystym Wydziale i Uczelni - kierowała Zakładem Hodowli Drobiu, a następnie Katedrą Hodowli Drobnego Inwentarza. Była członkiem wielu Komisji Wydziałowych i Uczelnianych.

 

Wszystkie stopnie i tytuły naukowe również uzyskała w macierzystej uczelni. W 1980 roku obroniła pracę doktorską, pod tytułem "Wpływ ilości wody pobieranej przez kurczęta typu mięsnego na ich wzrost i wykorzystanie azotu z paszy", wykonaną pod kierunkiem pani prof. dr Heleny Bączkowskiej. W 1995 roku uzyskała stopień dr hab. nauk rolniczych w zakresie zootechniki - hodowli drobiu. Praca miała tytuł "Wpływ zróżnicowanego żywienia w okresie wychowu na niektóre cechy związane z reprodukcją kur mięsnych". Prof. Ewa Kapkowska odbyła staże naukowe w renomowanych ośrodkach naukowych w Szkocji, Stanach Zjednoczonych i Izraelu.

Profesor Ewa Kapkowska była postacią znaczącą, która wywarła duży wpływ na działalność naukową i dydaktyczną wielu osób na Wydziale. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się chętnie ze studentami i pracownikami. W październiku 1980 roku po przejściu Pani Profesor Heleny Bączkowskiej na emeryturę Rada Wydziału na wniosek dyrektora Instytutu Prof. dr hab. Jana Szarka powierzyła dr Ewie Kapkowskiej prowadzenie wykładów z przedmiotu hodowla drobiu, które prowadziła przez 35 lat. Dla studentów była niedoścignionym wzorem nauczyciela akademickiego, pracownika naukowego, człowieka otwartego na wszystkie pytania, chętnie pomagającego potrzebującym. Pod Jej kierunkiem ponad 50 studentów wykonało prace dyplomowe.

Jej rozległa wiedza i działalność nie ograniczała się wyłącznie do Uczelni, ale wykraczała daleko poza nią. Była członkiem Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Członkiem Zarządu, Sekretarzem i Skarbnikiem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (WPSA), członkiem Grupy Roboczej ds. ochrony zasobów genetycznych drobiu powołanej przez Dyrektora Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego oraz pracowała w Komisji Biologii Rozrodu Ptaków Komitetu Biologii Zwierząt Użytkowych PAN. Chętnie upowszechniała wiedzę drobiarską podczas licznych sympozjów i konferencji naukowych, które także współorganizowała. Wspierała lokalne inicjatywy mające na celu aktywizację ludności i popularyzację chowu drobiu. Brała udział w wystawach i pokazach drobiu jako wystawca i zwiedzający.

Jej pasją była hodowla drobiu. Do głównych kierunków badawczych należy zaliczyć opracowywanie programów żywienia i prowadzenia stad reprodukcyjnych kur mięsnych mających na celu ograniczanie liczby wielokrotnych owulacji równocześnie uwzględniających dobrostan i behawior ptaków, analizę rytmu nieśności i długości okresu znoszenia zapłodnionych jaj u rożnych gatunków oraz pracę nad zachowaniem zmienności genetycznej w stadzie gęsi zatorskich. Podejmowała także wiele innych badań związanych z użytkowaniem i reprodukcją różnych gatunków drobiu. Szczególnie godnym podkreślenia jest Jej twórczy wkład i niestrudzona aktywność w działaniach dotyczących ochrony zasobów genetycznych ptaków domowych. Pani Profesor przez wiele lat opiekowała się fermami zarodowymi i reprodukcyjnymi kur w Rząsce i w Krakowie - Bielanach oraz rodem gęsi zatorskich. Do niewątpliwych sukcesów, od których zależał los rodzimych ras ptaków, należą otwarcie w 1997 roku gęśnika w Rząsce, a także powstanie Pawilonu Wystawowego Kur Nieśnych w Centrum Badawczym i Edukacyjnym Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.

Jest autorką licznych opracowań naukowych i popularnonaukowych oraz skryptów - łącznie to ponad 170 pozycji. Wykonała także ponad 250 recenzji - 2 rozpraw habilitacyjnych, 5 recenzji dysertacji doktorskich oraz wielu prac naukowych i dyplomowych. Była promotorem 2 prac doktorskich. Została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dr hab. Ewa Kapkowska zmarła w dniu 6 października 2019 roku. Pochowana została na cmentarzu parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie - Bielanach, kwatera 12A. Odejście Pani Profesor jest ogromną stratą dla polskiej nauki i naszej społeczności. Pani Profesor była osobą niezwykle skromną, bardzo ciepłą i empatyczną, niosącą pomoc wielu potrzebującym. Zawsze dbała o miłą atmosferę spotkań. Kochała Kraków, pieszą turystykę górską, piękno świata oraz wymagającą literaturę. Wraz z Jej śmiercią straciliśmy człowieka o wyjątkowej charyzmie, hodowcę drobiu i wychowawcę młodzieży, popularyzatora wiedzy zootechnicznej, wzór uczciwości, koleżankę i przyjaciela.

 

Sportswear free shipping | Air Jordan 1 Retro High OG 'University Blue' — Ietp

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy