Wspomnienia
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd5
  • slajd3
  • slajd4

 

image001

Prof. Andrzej Faruga, dr h.c. urodził się 5 stycznia 1934 roku w Zatorze koło Wadowic. Po ukończeniu Technikum Rolniczo-Hodowlanego w Międzyświeciu koło Skoczowa, rozpoczął w 1952 roku pracę zawodową jako zootechnik powiatowy w Raciborzu. W 1955 roku został studentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera zootechniki. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Hodowli Drobiu i Jajczarstwa macierzystej Uczelni. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskał w 1968 roku uchwałą Rady Wydziału Zootechnicznego WSR w Krakowie. Habilitował się w 1976 roku na Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego nadała Mu Rada Państwa w 1983 roku, a tytuł profesora zwyczajnego Prezydent RP w 1990 roku.

       Od 1969 r. nieprzerwanie przez 35 lat, prof. Andrzej Faruga kierował Zakładem Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu, przemianowanym później na Katedrę Drobiarstwa. Dzięki Jego staraniom powstała nowoczesna na owe czasy, baza badawcza umożliwiająca realizację szerokiej problematyki naukowej, współpracę z innymi ośrodkami, a także szybki rozwój naukowy pracowników Katedry.

        Działalność naukowa Profesora zaowocowała olbrzymim dorobkiem naukowym, na który składa się z 635 pozycji, w tym 225 oryginalnych prac twórczych, 396 artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz 14 książek i skryptów.

         Większość badań przeprowadzonych pod kierownictwem Profesora wyróżniała kompleksowość. Były one nie tylko nowatorskie, ale przede wszystkim ukierunkowane na aktualne potrzeby praktyki. Z pasją upowszechniał wiedzę drobiarską na łamach licznych czasopism oraz na szkoleniach i seminariachdla hodowców i producentów drobiu.

         Za najważniejsze osiągnięcie Profesora i Jego zespołu należy uznać wyniki badań, które przyczyniły się do rozwoju hodowli i chowu indyków w Polsce, a w konsekwencji do dynamicznego wzrostu produkcji mięsa tego gatunku ptaków gospodarskich. To wyhodowane w Olsztynie indyki WAMA umożliwiły kontynuację, a następnie wzrost produkcji mięsa indyczego w trudnych latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

         Wielkim osiągnięciem Profesora Farugi było stworzenie w Olsztynie ośrodka naukowego, integrującego różnych specjalistów kompleksowo rozwiązujących problemy drobiarstwa, zwłaszcza hodowli i chowu indyków. Pod Jego kierunkiem 10 osób (w tym 2 z zagranicy) uzyskało stopień doktora, z których sześcioro zostało profesorami. Profesorprzyczynił się też znacząco do rozwoju i awansu naukowego pracowników innych ośrodków, służąc im swoim doświadczeniem i radą.

         Profesor Faruga był trzykrotnie dziekanem oraz przez 3 kadencje pełnił funkcję prorektora – I zastępcy rektora,znacząco przyczynił się do rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Był współzałożycielem Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej, a następnie wieloletnim członkiem jej zarządu.

         Prof. Faruga przez 15 lat był Prezydentem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej.

Był inicjatorem i organizatorem pierwszego Sympozjum Drobiarskiego, które odbyło się w 1985roku w Olsztynie w tym roku odbyło się Jubileuszowe 30-te Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie na którym Prof. Andrzej Faruga miał wygłosić wykład na temat rozwoju produkcji indyków w Polsce. Niestety stan zdrowia uniemożliwił Mu uczestniczenie w tym Sympozjum.

Przez wiele lat jako Zarząd PO WPSA korzystaliśmy z jego dobrych rad i doświadczenia za co jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni.

Przez kilka kadencji był członkiem Komitetu Nauk Zootechnicznych Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także Komisji Prezesa Rady Ministrów ds. Nagród.

         Zwieńczeniem ogromnego dorobku naukowego Profesora było nadanie Mu w 2005 roku przez Senat Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy najwyższej godności akademickiej – tytułu doktora honoris causa.

         Za wszechstronną działalność zawodową i społeczną odznaczono prof. Andrzeja Farugę licznymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz licznymi odznakami honorowymi, regionalnymi, a także medalami – krajowymi i zagranicznymi. Wielokrotnie wyróżniano Go nagrodami Ministra oraz Rektora.

           Po przejściu na emeryturę w 2006 roku profesor Faruga nadal brał aktywny udział w życiu Katedry Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego oraz w pracach Zarządu PO WPSA jako członek Honorowy. Był Prezesem Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz koła Macierzy ukochanej przez Niego Ziemi Cieszyńskiej. Pozostał aktywny także na forum krajowym, corocznie przewodnicząc Komisji Sędziowskiej ds. Drobiu na Krajowych Wystawach Zwierząt Hodowlanych.

Żegnając Pana Profesora w imieniu Członów i Zarządu PO WPSA wyrażamy ogromną wdzięczność i podziękowanie za to że mogliśmy z Panem pracować i korzystać z Pana mądrości i doświadczenia.

                                                                           Zarząd PO WPSA

bridge media | Nike WMNS Air Force 1 '07 Essential , CZ0270-102 , Querrey

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy