Aktualności
 • slajd_1
 • slajd_2
 • slajd3
 • slajd4
 • slajd5

image002Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski, wspólnie z Prof. Dr. Martino Cassandro (Uniwersytet w Padwie), został redaktorem wydania specjalnego czasopismaGENESzatytułowanego: „GeneticStructure of World AnimalPopulations” (ISSN 2073-4425, IF: 3,331, MNiSW: 100 punktów)

Tematem specjalnego wydania czasopisma Genes będzie struktura genetyczna populacji zwierząt gospodarskich i dzikich. Redaktorzy pragną, aby wydawnictwo było cennym kompendium wiedzy, dotyczącej nie tylko różnorodności biologicznej, ale także nowoczesnych metod molekularnej i statystycznej analizy danych, wykorzystywanych w naukach o zwierzętach. W związku z powyższym zapraszają do nadsyłania artykułów przeglądowych, oryginalnych oraz krótkich komunikatów na temat zmienności genetycznej w obrębie i między populacjami zwierząt. Termin składania manuskryptów upływa 25 marca 2021 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: Genes | Special Issue : GeneticStructure of World AnimalPopulations (mdpi.com)

Ponadto Czasopismo zapowiada wydanie specjalne pt.: „Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology”, z terminem składania manuskryptów upływającym 15 marca 2021 roku.

capture 20201029 105044Miło nam poinformować, że Członkowi Naszego Stowarzyszenia, Panu:Miło nam poinformować, że Członkowi Naszego Stowarzyszenia, Panu dr. Pawłowi Konieczce wspólnie z Panią dr Dorotą Bederską-Łojewską (IZ-PIB)powierzona została redakcja wydania specjalnego czasopismaANIMALSzatytułowanego „PoultryFeeding and Gut Health” (ISSN 2076-2615, IF: 2,323, MNiSW: 100 punktów)

W związku z tym Pan Redaktor zaprasza Państwa do publikacji oryginalnych artykułów naukowych, studiów przypadków i artykułów przeglądowych skupiających się na najnowszych postępach w żywieniu różnych gatunków drobiu w kontekście poprawy stanu funkcjonalnego układu pokarmowego.

Zakres tematyczny jest szeroki i obejmuje m in. takie zagadnienia jak:

 • żywienie drobiu (poultrynutrition)
 • zdrowie jelit (guthealth)
 • dodatki paszowe (feedadditives)
 • immunomodulacja (immunomodulation)
 • jakość mięsa (meatquality)
 • flora jelitowa (gutmicrobiota)
 • enzymy i substacje przeciwbakteryjne (enzymes, antimicrobe)
 • zamienniki antybiotyków (antibioticsubstitutes)
 • profilaktyka (prophylaxis)

Wydanie specjalne jest otwarte na wszelkie gatunki drobiu i ma stanowić platformę, prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie żywienia drobiu.

Termin składania manuskryptów upływa: 31 sierpnia 2021 r.

Ponadto ANIMALS zapowiada interesujące wydania specjalne tj.:

Birds as Models in Biomedical Research - przyjmowaniemanuskryptów do 28 lutego 2021

Birds in AgricultureEnvironments - przyjmowanie manuskryptów do 30 września 2021

AvianPathology - przyjmowanie manuskryptów do 30 października 2021

capture 20201029 105044Miło nam poinformować, że dr hab. Katarzyna Stadnicka, prof. UTP, wspólnie z dr Luiz Cordeiroz (INRA), została redaktorem wydania specjalnego czasopismaANIMALSw sekcjiBIRDS, zatytułowanego: „CurrentContribution to the ResearchBased on AnimalTissue and Cellular Models” (ISSN 2076-2615, IF 2,323, MNiSW: 100 punktów)

Wydanie specjalne czasopisma Animals ma służyć jako kompendium wiedzy, opartej na badaniach in vitro gatunków zwierząt gospodarskich (w tym między innymi drobiu i świń). Wiedzy, służącej poznaniu procesów fizjologicznych, genetycznych i metabolicznych. Wydanie to prezentować ma najnowsze techniki komórkowe, wykorzystywane w laboratoriach. Z tego powodu mile widziane są artykuły przeglądowe i oryginalne oraz krótkie komunikaty, dotyczące między innymi następujących tematów:

 • badanie molekularnych mechanizmów interakcji biologicznych w organizmie przy użyciu modeli in vitro (np. interakcje mikrobiom - gospodarz, wpływ na środowisko, funkcje wydzielnicze w tkankach)
 • rola mikrośrodowisk tkankowych w rozwoju (np. dojrzewanie plazmy zarodkowej, wpływ epigenetyczny i programowanie)
 • badania w oparciu o modele narządów i komórek, w tym nowe kultury komórkowe i linie komórkowe, minoorganoidy, układy narządów na chipie i mikroprzepływowe systemy hodowli oraz techniki komórkowe i analizy molekularne, przystosowane do badań na zwierzętach: techniki wizualizacji, analizy omiczne.

Termin składania manuskryptów upływa 31 maja 2021 r. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.mdpi.com/journal/animals/special_issues/animal_cellular

Ponadto ANIMALS zapowiada interesujące wydania specjalne tj.:

Birds as Models in Biomedical Research - przyjmowaniemanuskryptów do 28 lutego 2021

Birds in AgricultureEnvironments - przyjmowanie manuskryptów do 30 września 2021

AvianPathology - przyjmowanie manuskryptów do 30 października 2021

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy