Archiwum
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5

Doinfo3LogoWPSADoroczne Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków PB WPSA odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r.Pierwszy termin zebrania godzina 10.00, drugi termin 10.15.

Ze względu na obowiązujące przepisy epidemiologiczne Zebranie odbędzie się na w formie on-line, a jego organizację (obsługa: video-konferencji w systemie Zoom, głosowań oraz nadzór informatyczny) zapewni firma MWC Voting Solution.

Zgodnie ze Statutem PB WPSA, prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu mają Członkowie: zwyczajni, których członkostwo w Stowarzyszeniu nie ustało na skutek zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy oraz honorowi i wspierający. W najbliższym do osób uprawnionych zostaną wysłane szczegółowe informacje dotyczące sposobów logowania pozwalających na uczestnictwo w obradach i udziału w głosowaniach. Informacji na temat ewentualnych zaległości udzielają sekretarz dr hab. Marcin Lis, prof. UR (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub skarbnik dr Marcin Hejdysz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Proponowany porządek obrad:

10.00 – 10.15 Otwarcie Walnego Zebrania Członków PO WPSA – prezydent prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski

10.15 – 10.45 Wykład „Sytuacja polskiego drobiarstwa w czasach epidemii” – dr inż. Eugeniusz Wencek

10.45 – 11.00 Dyskusja

11.00 – 11.15 Sprawozdanie z działalności Zarządu PO WPSA w roku 2020 – prezydent prof. dr hab. Krzysztof Kozłowski

11.15 – 11.30 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 – skarbnik dr hab. Marcin Hejdysz

11.30 – 11.45 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dr hab. inż. Alina Janocha, prof. UHP w Siedlcach

11.45 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.15 Przyjęcie uchwał:

1. Uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu

2. Uchwała o przyjęciu sprawozdania finansowego

3. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej

12.15 – 12.30 Ogłoszenie wyników Konkursu im. prof. Andrzeja Farugi na najlepszą pracę magisterską z zakresu drobiarstwa

13-30-13.00 Przedstawienie regulaminu Konkursu im. prof. Andrzeja Rutkowskiego na dofinansowanie stażu dla młodych członków PB WPSA i głosowanie nad przyjęciem w/w/ Regulaminu.

13.00-13.30 Wolne głosy i wnioski

13.30 Podsumowanie i zakończenie obrad

KOMUNIKAT NR 1/2021 w formacie pdf.

Doinfo1 LogosympozjumWyniki Ankiety dotyczącej chęci i formy udziału w XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce"Zarządu PB WPSA dziękuje bardzo za udział w ankiecie dotyczącej Państwa chęci i formy udziału w tegorocznym XXXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce".

Udział stacjonarny planuje 38% respondentów, udział on-line - 36% respondentów oraz nie planuje brać udziału -26% respondentów.

image003

Doinfo1 LogosympozjumW związku z prowadzoną renegocjacją umowy pomiędzy PB WPSA a Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe "ZAMEK" Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim, dotyczącej organizacji XXXII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskim „Nauka Praktyce - Praktyka Nauce",wszystkie osoby które wpłacił na konto Hotelu przedpłaty na poczet noclegu podczas Sympozjum w roku 2020 otrzymają zwrot przedpłat. W tym celu proszone są o kontakt z hotelem pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

image001W dniu 13 stycznia 2021 roku przypada pierwsza rocznica śmierci wieloletniego Prezesa Naszego Stowarzyszenia
prof. Andrzeja Rutkowskiego.

Prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rutkowski (1953-2020) urodził się 7 maja 1953 r. w Poznaniu. Był synem profesora Mieczysława Rutkowskiego, wybitnego specjalisty w dziedzinie ekonomiki rolnictwa, dziekana Wydziału Rolniczego, a następnie Prorektora Akademii Rolniczej w Poznaniu. Był dobrym człowiekiem, obdarzonym dużym poczuciem humoru i „zootechnikiem z urodzenia”. Od okresu studiów przez całe życie zawodowe związany był z Akademią Rolniczą/Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Na swojej Alma Mater przebył wszystkie stopnie kariery naukowej, od magistra (1977) po profesora zwyczajnego (2010). Natomiast najwyższe akademickie wyróżnienie, doktorat honoris causa, zostało mu przyznane przez Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w 2019 roku.

Zainteresowania naukowe Profesora skupiały się głównie wokół szeroko rozumianej efektywności żywienia drobiu, zwłaszcza kurcząt brojlerów i kur niosek, a z czasem także niektórych gatunków ssaków monogastrycznych. Największym przedsięwzięciem badawczym Profesora w ostatnich latach była praca nad wykorzystania krajowych pasz białkowych w mieszankach przeznaczonych dla kurcząt rzeźnych, kur niosek i świń. Działalność naukowa zaowocowała bogatym dorobkiem, na który składa się kilkaset artykułów, książek i doniesień oraz wdrożeń.

Prof. Andrzej Rutkowski należał równocześnie do tego rzadkiego typu wybitnych pedagogów, którzy potrafią połączyć wysoki poziom merytoryczny z atrakcyjną formą zajęć. Najlepszym tego wyrazem było nadanie mu przez studentów tytułu najlepszego wykładowcy. Profesor, będąc promotorem pięciu doktoratów i wielu prac magisterskich, pozostawił po sobie liczne grono wychowanków i następców.

      Zapraszamy do odwiedzenie galerii zdjęć z prywatnych kolekcji Grażyny Rutkowskiej, żony Profesora, oraz Piotra Paszkowskiego, jego bliskiego przyjaciela.

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy