Archiwum
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5

twps20Członkostwo w PB WPSA upoważnia do bezpłatnego dostępu do wydania elektronicznego czasopisma World’sPoultry Science Journal i archiwum czasopisma od pierwszego numeru z roku 1945. Dostęp jest możliwy po dokonaniu rejestracji, zgodnie z instrukcją, znajdującą się na stronie http://www.wpsa.com/index.php/journal/world-s-poultry-science-journal/journal-content

Od roku 2020 WPS Journal wydawany jest tylko w wersji on-line.

Skrócona instrukcja uzyskania dostępu

VI Konkurs
im. prof. Andrzeja Farugi
na najlepszą pracę magisterską z zakresu drobiarstwa za rok 2019

Termin zgłaszania prac upływa 1 maja 2020 roku image002

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Formularz Zgłoszeniowy
Regulaminu
Zaproszenie

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas
XXXII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PB WPSA,

16 - 18 września 2020 r., Lidzbark Warmiński.

DSC 39432Godność doktora honoris causa jest szczególnie nobilitującym wyróżnieniem. W 68-letniej historii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tylko 14 uczonych zostało uhonorowanych dyplomem doktora honorowego przez inne uczelnie. Oprócz Profesora Andrzeja Rutkowskiego są w tym gremium również inni wielcy poznańscy zootechnicy – profesorowie: Stefan Alexandrowicz i Kazimierz Gawęcki. Także lista doktorów honoris causa nadanych przez bydgoską Alma Mater, obejmująca 15 osobistości, wskazuje na elitarność tego grona.

   Uroczyste posiedzenie Senatu, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się 10 kwietnia br., w wypełnionej auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. W tej doniosłej ceremonii uczestniczyli rektorzy wyższych uczelni Bydgoszczy i Torunia oraz innych kształcących na kierunkach rolniczych, a wśród nich Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab. Jan Pikul, a także poseł na Sejm RP – dr Eugeniusz Kłopotek, J.E. ks. bp Jan Tyrawa – ordynariusz bydgoski, władze wydziałów o profilu zootechnicznym, w tym Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP, przedstawiciele instytutów badawczych i przemysłu paszowego, a nade wszystko liczne grono znajomych i przyjaciół Doktora Honorowego. Uroczystość spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów.  

Otwierając ceremonię, J.M. Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński, powiedział m.in. aktywność naukowa i zaangażowanie Profesora Andrzeja Rutkowskiego w rozwój nauki o żywieniu zwierząt, nie tylko w Polsce, lecz także na świecie spowodowały, że w tym zakresie Profesor stał się niekwestionowanym autorytetem.

Uchwała o nadaniu godności doktora honoris causa podjęta została 20 lutego 2019 roku przez Senat Uczelni, za zgodą Senatów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydata został oceniony przez recenzentów w osobach wybitnych uczonych - prof. dr hab. dr h.c. mult. Doroty Jamroz (z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz prof. dr. hab. dr h.c. mult. Jana Jankowskiego (z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).

DSC 39252Kolejną częścią uroczystości była laudacja wygłoszona przez promotora – prof. dr. hab. Marka Bednarczyka – uznanego autorytetu naukowego - kierownika Katedry Biotechnologii i Genetyki Zwierząt UTP. Laudacja była osobistym i jednocześnie rzeczowym wyeksponowaniem osiągnięć Doktora Honorowego.

Badania prowadzone przez prof. A. Rutkowskiego i Jego zespół ukierunkowane są na szeroko rozumianą efektywność żywienia ptaków oraz monogastrycznych ssaków. Należy podkreślić, że koordynowane przez Profesora programy wieloletnie „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” oraz „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” są od 2011 roku nieprzerwanie finansowane, na mocy uchwał Rady Ministrów. Doktor honoris causa był kierownikiem wielu projektów badawczych finansowanych zarówno ze środków polskich jak i Unii Europejskiej. Realizacja tych zadań prowadzona była we współpracy z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi i krajowymi. Tak szeroka i efektywna aktywność badawcza znajduje odzwierciedlenie w znaczącym dorobku publikacyjnym, obejmującym 112 oryginalne prace twórcze, 15 pozycji książkowych, 61 artykułów popularno-naukowych, 141 doniesień konferencyjnych oraz 14 instrukcji wdrożeniowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje współautorstwo (z prof. S. Smulikowską) kolejnej edycji „Zaleceń żywieniowych i wartości pokarmowej pasz dla drobiu”, opublikowanych w 2018 roku.

Profesor A. Rutkowski wypromował pięciu doktorów, tworząc uznaną szkołę naukową. Był recenzentem 15 rozpraw doktorskich, w 7 postępowaniach habilitacyjnych oraz 5 wniosków o nadanie tytułu naukowego. Jest cenionym dydaktykiem. Tę tezę można by standardowo uzasadniać długą listą opracowanych programów i realizowanych zajęć dydaktycznych, czy pracą w gremiach dydaktycznych. Wydaje się jednak, że najbardziej przekonywującym argumentem jest wyróżnienie przez studentów dyplomem „Wykładowcy Roku”, co również wymyka się z ram powszechności nauczyciela akademickiego. Talenty dydaktyczne potwierdzone zostały w wygłoszonym podczas tej uroczystości wykładzie pt. „Czy grozi nam głód białka?”

Prof. dr hab. dr h.c. A. Rutkowski pełni wiele funkcji organizacyjnych. Od 2003 roku jest przewodniczącym Polskiego Oddziału WPSA. Dowodem pozycji i kompetencji organizacyjnych Profesora jest powierzenie organizacji XXII Europejskiego Sympozjum Żywienia Drobiu WPSA w Gdańsku (11-13 czerwca 2019). W ten nurt wpisują się też doroczne sympozja PO WPSA, cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem zarówno pracowników nauki jak praktyków, pod stałym wymownym tytułem „Nauka praktyce, praktyka – nauce”. Jest członkiem także innych gremiów naukowych i eksperckich, takich jak: Gesellschaft für Ernährungphysiologie, Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, Polskie Towarzystwa Zootechniczne, Polskie Towarzystwo Żywieniowe oraz Komisja ds. Pasz przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od wielu lat prof. A. Rutkowski piastuje stanowisko dyrektora Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu, będącym obecnie nowoczesną jednostką badawczą i edukacyjną. Profesorowi powierzano również wiele odpowiedzialnych funkcji i stanowisk w macierzystej Uczelni. Był m.in. członkiem Senatu UPP oraz kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej.

Twórcza działalność prof. A. Rutkowskiego spotyka się uznaniem. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i ministerialnym medalem „Zasłużony dla Rolnictwa” oraz wyróżniony wieloma nagrodami J.M. Rektora UPP. Teraz do tych honorów dochodzi najwyższa godność akademicka. Łacińską formułę dyplomu doktora honoris causa odczytał Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt – prof. dr hab. Marek Adamski.

            Po uroczystym wręczeniu dyplomu przez J.M. Rektora UTP prof. T. Topolińskiego, w towarzystwie Dziekana prof. M. Adamskiego i Promotora prof. M. Bednarczyka oraz wspólnym Gaudeamus przyszedł czas na gratulacje i życzenia. Za Promotorem powtórzmy więc: Zechciej jednocześnie przyjąć od nas wszystkich życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a przede wszystkim wiele zdrowia i siły do stawienia czoła kolejnym wyzwaniom.

image00115 maja 2019 rokuodbyła się uroczystość Święta Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, która zgromadziła liczne grono dostojnych gości. 2019 rok jest bowiem rokiem jubileuszowym – Uniwersytet obchodzi 50-lecie swojego istnienia.Tegoroczne święto uświetniła uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa prof. Janowi Jankowskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prof. dr hab., dr h.c. multi Jan Jankowski urodził się 11 kwietnia 1952 w Śniadowie w powiecie łomżyńskim. Ukończył Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Pracę dydaktyczno-naukową rozpoczął w 1976 roku w Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu. Pracę doktorską wykonał pod kierunkiem Pana Profesora Andrzeja Farugi w 1979 roku. W 1990 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 1997 roku tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.

Pan Profesor Jan Jankowski jest wybitnym specjalistą z zakresu chowu i hodowli drobiu, w szczególności indyków. Dotychczasowe zainteresowania badawcze Pana Profesora koncentrowały się na: doskonaleniu metod selekcji indyków wraz z oceną ich skuteczności, bezściołowym utrzymaniu indyków hodowlanych i rzeźnych, czynnikach warunkujących ilość, jakość i wartość biologiczną nasienia indyków oraz doskonaleniu żywienia indyków w aspekcie stanu ich zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa. Jednym z bardzo ważnych osiągnięć naukowych i praktycznych było wyhodowanie siedmiu krajowych rodów indyków, o nazwie handlowej WAMA.

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy