• slajd_1
  • slide_2
  • slide_3

   World's Poultry Science Journal

twps

Członkostwo w PB WPSA upoważnia do bezpłatnego dostępu do wydania elektronicznego czasopisma World’sPoultry Science Journal i archiwum czasopisma od pierwszego numeru z roku 1945. Dostęp jest możliwy po dokonaniu rejestracji, zgodnie z instrukcją, znajdującą się na stronie internetowej WPSA.

Od roku 2020 WPS Journal wydawany jest tylko w wersji on-line.

   Skrócona instrukcja uzyskania dostępu pdf ico


 

   Journal of Animal and FeedSciences

jafs

 

   Journal of Applied Poultry Research

apr

 

   European Poultry Science

eps

 

   British Poultry Science

bps\

 

   Poultry Science

ps

 

   Polskie Drobiarstwo

pppr

 

   Hodowca drobiu i Indyk Polski

hodowca drobiuindyk polski

 

   Poultry

pppr