Formularz zgłoszeniowy
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM IM. PROFESORA ANDRZEJA RUTKOWSKIEGO
1. Informacje o kandydacie
Imię (*)
pole obowiązkowe
Nazwisko (*)
pole obowiązkowe
Data urodzenia (*)
pole obowiązkowe
Miejsce zatrudnienia (*)
pole obowiązkowe
Tytuł zawodowy/stopień naukowy (*)
pole obowiązkowe
Zajmowane stanowisko (*)
pole obowiązkowe
Liczba lat zatrudnienia na obecnym stanowisku / rok studiów: doktoranckich/magisterskich (*)
pole obowiązkowe
Adres do korespondencji (*)
pole obowiązkowe
E-mail (*)
pole obowiązkowe
Telefon (*)
pole obowiązkowe
List wspierający opiekuna naukowego lub bezpośredniego przełożonego (format pdf; interlinia 1.5; Times New Roman; max. 1 strona) (*)
2. Dorobek naukowy i zawodowy
Wykaz publikacji - nie więcej niż 5 (według hierarchii ważności):
1.
Invalid Input
2.
Invalid Input
3.
Invalid Input
4.
Invalid Input
5.
Invalid Input
Wdrożenia, patenty, inne osiągnięcia aplikacyjne – nie więcej niż 5 (według hierarchii ważności)
1.
Invalid Input
2.
Invalid Input
3.
Invalid Input
4.
Invalid Input
5.
Invalid Input
Realizowane projekty badawcze – nie więcej niż 5 (według hierarchii ważności)
1.
Invalid Input
2.
Invalid Input
3.
Invalid Input
4.
Invalid Input
5.
Invalid Input
Staże krajowe i zagraniczne – nie więcej niż 5 (według hierarchii ważności)
1.
Invalid Input
2.
Invalid Input
3.
Invalid Input
4.
Invalid Input
5.
Invalid Input
Konferencje krajowe i zagraniczne (nie więcej niż 5). Proszę o dodanie w każdym punkcie odpowiedniej opcji: R - referat zamawiany; K - komunikat ustny; P - poster.
1.
Invalid Input
2.
Invalid Input
3.
Invalid Input
4.
Invalid Input
5.
Invalid Input
Nagrody i wyróżnienia - nie więcej niż 5 (według hierarchii ważności)
1.
Invalid Input
2.
Invalid Input
3.
Invalid Input
4.
Invalid Input
5.
Invalid Input
3. Opis planowanego wyjazdu
Potwierdzenie udziału w konferencji/zaproszenie (format pdf, 1 strona) (*)
Invalid Input
Cel wyjazdu (opis - max. 800 znaków) (*)
pole obowiązkowe
Koszty wyjazdu - ze wskazaniem ewentualnego źródła współfinansowania (opis - max. 450 znaków)) (*)
pole obowiązkowe
Oczekiwane efekty wyjazdu (*)

proszę wybrać opcję
Inne istotne informacje (opis - max. 300 znaków)
Invalid Input
Sprawozdanie (*)
Invalid Input

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy