Historia
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5

Prof_Korelski

 

Profesor Jerzy Koreleski (1938 -2012)

W dniu 5 stycznia 2012 r. zmarł w Krakowie prof. dr hab. Jerzy Koreleski, długoletni pracownik naukowy Instytutu Zootechniki PIB, wybitny specjalista w dziedzinie żywienia drobiu.

Prof. dr hab. Jerzy Koreleski urodził się 6 grudnia 1938 r. we Lwowie. W 1961 r. ukończył Wyższą Szkołę Rolniczą w Krakowie, a rok później rozpoczął pracę w Instytucie Zootechniki w Krakowie, z którym związane było całe jego życie zawodowe. Początkowo był asystentem w Dziale Żywienia Zwierząt. Pracę pod kierunkiem prof. Rajmunda Rysia, prof. Koreleski wspominał zawsze jako ważny moment swojej kariery zawodowej - czas poznawania warsztatu naukowca oraz rozbudzenia pasji badawczej. Najdłuższy okres pracy profesora Koreleskiego, bo zapoczątkowany już od 1964 roku, łączył się z Zakładem Doświadczalnym w Brzeziu. Tam, od podstaw organizował pracownię oceny wartości biologicznej białka oraz fermę doświadczalną drobiu. Od 1993 do reorganizacji w 2003 roku pełnił w Zakładzie Żywienia Zwierząt funkcję kierowniczą.

Pierwsze tematy badawcze, w których uczestniczył prof. Koreleski, dotyczyły trzody chlewnej i bydła, ale już po kilku latach pracy jego zainteresowania naukowe zaczęły się koncentrować wokół szeroko rozumianej problematyki żywienia drobiu oraz paszoznawstwa i właśnie w tej dziedzinie specjalizował się, uzyskując kolejne stopnie naukowe: doktora w 1968 i dr hab. w 1978 r. oraz tytuł naukowy profesora w 1990. Początkowe badania ukierunkowane były na naukowe rozwiązanie praktycznych problemów związanych z żywieniem drobiu i dotyczyły głównie określenia wartości pokarmowej oraz uzdatniania dostępnych materiałów paszowych. Osobnym zagadnieniem były późniejsze badania nad wyeliminowaniem z receptur mieszanek białka zwierzęcego. Zakres tematyczny badań podejmowanych przez prof. Koreleskiego w czasie jego pracy naukowej był bardzo szeroki. Można wymienić m.in. badania mające na celu zbilansowanie składników pokarmowych z zapotrzebowaniem drobiu, określenie skutków niedoboru składników mineralnych, efektywności dodatków paszowych czy też możliwość wykorzystania w żywieniu drobiu różnego rodzaju poprodukcyjnych materiałów ubocznych. Prof. Koreleski przyczynił się także do stworzenia w naszym kraju podstaw ekologicznego żywienia drobiu. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumenta wiele badań podejmowanych w ostatnich latach dotyczyło doskonalenia dietetycznej jakości mięsa i jaj. Swoje badania prowadził często we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi, zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Wyniki przeprowadzonych badań oraz swoją fachową wiedzę prof. Koreleski wykorzystywał w niezwykle licznych publikacjach naukowych, często cytowanych przez innych autorów, jak również w wielu wykładach, szkoleniach i ekspertyzach. Opracowując broszury upowszechnieniowe i artykułu popularne, starannie przestrzegał zasady przekazywania do praktyki drobiarskiej wyników swojej pracy naukowej. Był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich i habilitacyjnych. Był członkiem: Rady Naukowej Instytutu Zootechniki, sekcji produkcji zwierzęcej Komitetu Badań Naukowych, rad nadzorczych Zakładów Doświadczalnych, Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Komisji Oceny Pasz przy MRiRW, Polskiego Oddziału WPSA (w tym Working Group no 2 - Nutrition), Komisji Nauk Zootechnicznych PAN oraz Lokalnej Komisji Etycznej w Krakowie. Jako ekspert FAO w 1988 realizował misję w Laos, którą często wspominał jako okres ciekawych obserwacji produkcji zwierzęcej w warunkach tropikalnych. Wśród licznych sympozjów naukowych, największą wagę miały dla niego konferencje drobiarskie organizowane w ramach WPSA.

Już po 12 latach pracy otrzymał od Ministra Rolnictwa nagrodę zespołową I stopnia, a w kolejnych latach Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznaczenie Zasłużony dla IZ, Medal 50-lecia IZ oraz odznaczenie Zasłużony dla Rolnictwa.

Obok pracy naukowej, prof. Koreleski interesował się światem owadów, ornitologią, często uprawiał turystykę pieszą oraz jeździł konno. Z upodobaniem słuchał muzyki kompozytorów romantycznych, a szczególnie Chopina. W wolnych chwilach pisał krótkie nowele, łączące pasje przyrodnika ze wspomnieniem ważnych lub zabawnych wydarzeń ze swojego życia. Wielką radością był dla niego czas spędzany z wnukiem – wspólne czytanie, podglądanie przyrody czy majsterkowanie. Prof. Koreleski był człowiekiem powszechnie szanowanym i lubianym. W naszej, jego uczniów i współpracowników, pamięci na długo pozostanie jako osoba niezwykle skromna, życzliwa ludziom, pogodna, o dużej kulturze osobistej, zawsze chętna do bezinteresownej pomocy i dzielenia się swoją zawodową pasją oraz ogromną wiedzą.

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy