prof. Andrzej Rutkowski
  • slajd_1
  • slajd_2
  • slajd3
  • slajd4
  • slajd5

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Webinariach Polskiego Oddziału WPSA, otwartych, comiesięcznych seminariach popularnonaukowych.

Webinaria odbywać się będą, w miarę możliwości, w ostatnie czwartki miesiąca, w godzinach południowych. Pierwsze spotkanie odbędzie się dniu 16 grudnia 2021 r. o godzinie 18. Przedstawione zostaną dwa referaty (25 minut + 5 minut dyskusji):

  • dr Jerzy Kowal z Katedry Zoologii i Dobrostanu Zwierząt UR Kraków, pt „Egzo- i endropasożyty w kurniku oraz metody ich zwalczania”
  • David Liszka z ICBPharma Jaworzno „Czy możliwa jest poprawa produkcyjności niosek porażonych ptaszyńcem bez stosowania insektycydów?

Transmisja spotkania odbywać się będzie przez otwarty kanał YouTube, https://youtu.be/ytqxZi 8tV3k, a materiały ze spotkania będą ponadto umieszczane na stronie PB WPSA.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i popularyzacji Webinariów oraz zgłaszanie tematów wykładów.

jj2021MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE PROF. DR HAB. JAN JANKOWSKI, DR H. C. MULT.ZOSTAŁ CZŁONKIEM ZAGRANICZNYM LITEWSKIEJ AKADEMII NAUK. PAN PROF. JAN JANKOWSKI BYŁ WIELOLETNIMWICEPREZESEM NASZEGO STOWARZYSZENIA, JEST RÓWNIEŻ CZŁONKIEM KORESPONDENTEM POLSKIEJ AKADEMII NAUK.

KANDYDATURA PROF. DR HAB. JANA JANKOWSKIEGO ZOSTAŁA ZGŁOSZONA PRZEZ SENAT LITEWSKIEGO UNIWERSYTETU NAUK O ZDROWIU W KOWNIE, A NASTĘPNIE ZAAKCEPTOWANA W TRZYETAPOWYCH WYBORACH PRZEZ GREMIA AKADEMII. W ZWIĄZKU Z TYM PAN PROFESOR 21 WRZEŚNIA 2021 PRZEDSTAWI SWOJE NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE NA FORUM ZGROMADZENIA OGÓLNEGO LITEWSKIEJ AKADEMII NAUK.

LITEWSKA AKADEMIA NAUK JEST NIEZALEŻNĄ INSTYTUCJĄ NAUKOWĄ NA LITWIE. ZOSTAŁA ZAŁOŻONA 16 STYCZNIA 1941 ROKU Z INICJATYWY VINCASAKRĖVĖ-MICKEVIČIUSA. AKTUALNIE LICZY 114 CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH, 61 CZŁONKÓW EMERYTOWANYCH I 63 CZŁONKÓW ZAGRANICZNYCH. NA JEJ CZELE OD 2018 ROKU STOI PROF. JURAS BANYS. SIEDZIBA AKADEMII ZLOKALIZOWANA JEST W WILNIE.

PROF. DR HAB. JAN JANKOWSKI JEST WYBITNYM SPECJALISTĄ Z ZAKRESU HODOWLI, CHOWU I ŻYWIENIA DROBIU, W SZCZEGÓLNOŚCI INDYKÓW. ZA NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE PROFESORA UWAŻA SIĘ WYKAZANIE ZMNIEJSZONEJ ODPORNOŚCI INDYKÓW ŻYWIONYCH PASZAMI ZAWIERAJĄCYMI UTLENIONE TŁUSZCZE ORAZ STWIERDZENIE, ŻE DODATEK CAŁEGO ZIARNA PSZENICY DO GRANULOWANEJ PASZY DLA INDYKÓW PRZYSPIESZA ROZWÓJ WOLA I ŻOŁĄDKA, SPOWALNIA TRANZYT TREŚCI W JELITACH, ZWIĘKSZA GŁĘBOKOŚĆ KRYPT I KORZYSTNIE WPŁYWA NA AKTYWNOŚĆ MIKROFLORY JELITOWEJ. BRAŁ TAKŻE UDZIAŁ W WYHODOWANIU SIEDMIU KRAJOWYCH RODÓW INDYKÓW WAMA. DOROBEK NAUKOWY PROF. JANA JANKOWSKIEGO OBEJMUJE KILKASET PUBLIKACJI NAUKOWYCH, W TYM 18 OPRACOWAŃ KSIĄŻKOWYCH. NA WYRÓŻNIENIE ZASŁUGUJĄ TAKŻE OSIĄGNIĘCIA PROFESORA JANKOWSKIEGO JAKO NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY (JEST M.IN. PROMOTOREM 8 ROZPRAW DOKTORSKICH).

Laureaci VI edycji Konkursu im. prof. Andrzeja Farugi

na najlepszą pracę magisterską z zakresu drobiarstwa,

za rok 2019

I nagroda

mgr inż. Tomasz Wodyk za pracę pt. „Wpływ zróżnicowanego poziomu metioniny i argininy w diecie na wybrane wskaźniki metabolizmu indyków”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Ognik w Katedrze Biochemii i Toksykologii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

II nagroda

mgr inż. Katarzyna Perz za pracę pt. „Ocena wartości pokarmowej obecnie uprawianych odmian grochu siewnego i bobku w żywieniu kur nieśnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Marcina Hejdysza w Katedrze Hodowli Zwierząt i Oceny Surowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

III nagroda

mgr inż. Daniel Stępniowski za pracę pt. „Wpływ nanocząsteczek chromu i pikolinianu chromu na wskaźniki statusu oksydoredukcyjnego krwi kurcząt”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Ognik w Katedrze Biochemii i Toksykologii Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej PB WPSA

ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznań
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

NIP 781 188 01 68
REGON 302200544
nr konta 29 1240 3493 1111 0010 4715 7568
Bank Pekao SA II Oddział w Bydgoszczy