• slajd_1
  • slide_2
  • slide_3
 
pbwpsa logo
 
Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej
THE POLISH BRANCH OF WORLD’S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION
 
 
Polski Oddział WPSA powołano w 1966 roku, głównie z inicjatywy prof. Ewy Potemkowskiej, prof. Laury Kaufman, prof. Heleny Bączkowskiej oraz innych osób działających wówczas w nauce i administracji państwowej. Przed powstaniem Oddziału, członkami WPSA w Polsce byli Prof. Laura Kaufman i dr J. Ziołecki. Po powstaniu Polskiego Oddziału WPSA, roczną składkę w dewizach opłacało Ministerstwo Rolnictwa, toteż liczba członków Oddziału była ograniczona do 30 osób.
 
W 1988 roku P.O.WPSA spotkało wyróżnienie. Nominowana przez Oddział nieżyjąca już wtedy od 16 lat Prof. Laura Kaufman została wyróżniona IPHF-International Poultry Hall of Fame- przyznawaną osobom, które „ wniosły do światowej wiedzy drobiarskiej udział większy, niż wynikający z normalnych obowiązków zawodowych”.
 
Pierwszym Prezydentem P.O. WPSA została Prof. Ewa Potemkowska, następnie przez dwie kadencje pełniła tę funkcję Prof. A. Cąkała, a następnie Prof. A. Faruga. Sekretarzami byli kolejno: dr hab. T. Grabowski, dr J. Ziołecki, dr A. Witkowski, dr hab. Ewa Kapkowska, Prof. dr hab. Danuta Szczerbińska i Prof. dr hab. Ewa Łukaszewicz. Obecnie pracami Oddziału kieruje Zarząd wybierany co 4 lat na ogólnym zebraniu członków.
 
Aktualnie Polski Oddział WPSA liczy 157 członków indywidualnych. Członkowie WPSA mają zniżki w opłatach na europejskich i światowych kongresach. Otrzymują też co kwartał zeszyt „World’s Poultry Science Journal”, w których publikowane są referaty naukowe i inne materiały dotyczące Stowarzyszenia. Członkami PO WPSA są naukowcy, praktycy i specjaliści z różnych dziedzin drobiarstwa.