• slajd_1
  • slide_2
  • slide_3
 
pbwpsa logo
 

STATUT
POLSKIEGO ODDZIAŁU ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA WIEDZY
DROBIARSKIEJ PB WPSA

 

Z treścią obowiązującego Statutu Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej możecie Państwo zapoznać się otwierając poniższy link:

   Statut - tekst jednolity na dzień 20 września 2023 r. word ico